Monday, October 15, 2018

Padasalai.Net's - WhatsApp Groups - Invite Links! (District Wise)

Padasalai.Net's - WhatsApp Groups - Invite Links!
(District Wise)


அன்புள்ள வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் தற்போது புதிதாக துவங்கியுள்ள மாவட்ட வாரியான குழுக்களில் தங்களை மீண்டும் இணைத்துக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைத்து குழுக்களிலும் ஒரே செய்தி தான் வெளியிடப்படும் என்பதால், ஒருவர் ஒரு குழுவில் மட்டும் இணையவும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழுக்களில் இணைந்தால் அனைத்து குழுக்களில் இருந்தும் நீக்கப்படுவர். 

நன்றி! - பாடசாலை Admin.

1. Ariyalur Group 7:
https://chat.whatsapp.com/FcfgEsn14dm2OO6W0sBpE0

Ariyalur Group 6:
https://chat.whatsapp.com/4dYbKwKRBvY7JHz0iS5pPR

Ariyalur Group 5:
https://chat.whatsapp.com/CWBm7zbg6oYJFH72EUrqxu

Ariyalur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/FWto86klUpy6zXakjD5U07

Ariyalur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/5TcYk1bI3n06rJ4xtscaYS

Ariyalur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/12xJBM1csRSCehS1pel6fC

Ariyalur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/LVIBpztfLLR5ZcReDlmcPb
 

2. Chennai Group 12:
https://chat.whatsapp.com/9X1pUoT4Spt3bPBVGt6RLj

Chennai Group 11:
https://chat.whatsapp.com/Ls5YhXOE2672G7TzLBRZup

Chennai Group 10:
https://chat.whatsapp.com/Hp41Ner9zpfAyDy855yCaL

Chennai Group 9:
https://chat.whatsapp.com/E0HAlGvIlmWAmhRKt5oUr1

Chennai Group 8:
https://chat.whatsapp.com/BKEWsSqZxHrHBOsnJfjUvZ

Chennai Group 7:
https://chat.whatsapp.com/4W6jzwVFDpp7xgfwdY7xkI

Chennai Group 6:
https://chat.whatsapp.com/9RDGKqqvriA6lxsLlK5Vy0

Chennai Group 5:
https://chat.whatsapp.com/5rpufU4VLmE0FU4nAYvWHc

Chennai Group 4:
https://chat.whatsapp.com/7IKc6qDjsB0JjSlGKj0m7x

Chennai Group 3:
https://chat.whatsapp.com/1JXwKn3qCfB2XlL4HxN79v

Chennai Group 2:
https://chat.whatsapp.com/Gqk3xTpSofKBrJZ9qBrdQi

Chennai Group 1:
https://chat.whatsapp.com/JNbIi73eJfiCehcCd1nXRM


https://chat.whatsapp.com/LiCkx9DYey68Co6KAS2Ci3

Cuddalore Group 1:
https://chat.whatsapp.com/BDQ4GYPfFlU844c4l5pkr1

12. Krishnagiri Group 4

Krishnagiri Group 3:
https://chat.whatsapp.com/9oqisc1pMVB9eFdXZPSKnF

Krishnagiri Group 2:
https://chat.whatsapp.com/GySDQY5JRS4Bu4v9XcEE7f

Namakkal Group 1:
https://chat.whatsapp.com/Ku6hDECMeXNFNn6NVWjSrI

 16. Nilgris Group 4:

Nilgris Group 3:

Nilgiris Group 2:
https://chat.whatsapp.com/KhGFNdNC0Fm5XHkhNQDY1J

Nilgris Group 1:
https://chat.whatsapp.com/HgRD8cHRA0LBF0jVwLjzAG

17. Perambalur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/9zlQpAoBM2t1FCVmIwCAci

Perambalur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/A1zJ6qUC6171LbLcWlO14T

Perambalur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/D9muKyfKHxbJr7OXYRP0cO

Perambalur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/Fb3rpAXLD8uFHbBD6YwcKX

18. Pudhukottai Group 4:
https://chat.whatsapp.com/8VfhozFubuK15ex3rDZL7l

Pudhukottai Group 3:
https://chat.whatsapp.com/8DO5e2SNlcJL9t4pOx4D2v

Pudhukottai Group 2:
https://chat.whatsapp.com/CeouzhM1ESzEQx06gzfI8j

Pudhukottai Group 1:
https://chat.whatsapp.com/EH3gCzRe63x0gygkfKY92j

19. Ranamanathapuram Group 3:

Ramanathapuram Group 2:
https://chat.whatsapp.com/IZEwF2SN5mgL8gC79lK7Ph

Ranamanathapuram Group 1:
https://chat.whatsapp.com/EWLfarDgbDzJ4HxuXL4tjl

20. Salem Group 7:
https://chat.whatsapp.com/FeAUmDpIg7u1DDKNZJrFur

Salem Group 6:
https://chat.whatsapp.com/5yJfl1zcF78K1wdOreen4I

Salem Group 5:
https://chat.whatsapp.com/7VT6ZZ9Quea3mZFYJAF6H2

Salem Group 4:
https://chat.whatsapp.com/DZ2VL4fSA277vPX5tNZs28

Salem Group 3:
https://chat.whatsapp.com/KXg2TrTsFyeG1JnxDf2Rfi

Salem Group 2:
https://chat.whatsapp.com/FmYrbVy3yBUDuxJsfrPNOs

Salem Group 1:
https://chat.whatsapp.com/FJNcmVyit5M29dDwgrqMBZ

21. Sivaganga Group 3:

Sivaganga Group 2:
https://chat.whatsapp.com/Lm52tu0iTOF2gh5YQRRwlH

Sivaganga Group 1:
https://chat.whatsapp.com/J8OEbqqXXUIFaCC3mq30ty

22. Thanjavur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/5P9p9Vy96Ch0Fb7FqZW3h8

Thanjavur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/6HErsEXboggKDz1T7dGsyx

Thanjavur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/H7R21qyy73d6HLuBptnRsz

Thanjavur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/CZDJ4LWaTkL2NOuGctGBa1

23. Theni Group 4:
Soon

Theni Group 3:
https://chat.whatsapp.com/5f5OjFpjuoc7i2ps5XyaSM

Theni Group 2:
https://chat.whatsapp.com/JZkhmUg3WZTDOjo6cfPCAK

Theni Group 1:
https://chat.whatsapp.com/INejONjg6ia74LjwjKBcJO

24. Thoothukudi Group 4:
Soon

Thoothukudi Group 3:
https://chat.whatsapp.com/7zHo8tjDwVW4oW8rUNCD3j

Thoothukudi Group 2:
https://chat.whatsapp.com/Iy8eUBBPumoLw1vPmBYLnE

Thoothukudi Group 1:
https://chat.whatsapp.com/CnqLhuzS3JrAhgzrtFKhD7

25. Trichy Group 5:
https://chat.whatsapp.com/Lq8G2KLVqYOJDKHNYegM8b

Trichy Group 4:
https://chat.whatsapp.com/9r3laNMGPIp7PwOjmYNZS0

Trichy Group 3:
https://chat.whatsapp.com/Cz1ezWZK2W5FnQhGN1HpiX

Trichy Group 2:
https://chat.whatsapp.com/I4FhBKFR4g243fL1s3Jh98

Trichy Group 1:
https://chat.whatsapp.com/CsRz76umrgi1x8CqIvE9GG

26. Thirunelveli Group 7:
https://chat.whatsapp.com/0SHYY4o1Tb8EwVHCLoXFPh

Thirunelveli Group 6:

Tirunelveli Group 5:
https://chat.whatsapp.com/4ukzhjMEGr0CaT3sVavutA

Tirunelveli Group 4:
https://chat.whatsapp.com/5Y4Ygsuhjii5AvlFKtdxKL

Tirunelveli Group 3:
https://chat.whatsapp.com/DwNGTnJU8I64dusM1t0BFO

Tirunelveli Group 2:
https://chat.whatsapp.com/Gq9NoAa4sU6Cpjyjbuu9o0

Tirunelveli Group 1:
https://chat.whatsapp.com/K63SAzNzAPKD93Q6vOsecx

27. Tiruppur Group 6:
https://chat.whatsapp.com/FfAuynZzOF3GfgOV9Pzbpg

Tiruppur Group 5:
https://chat.whatsapp.com/0u4ST7sdzcwHOIwc241HJA

Tiruppur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/Hil8gifbY0AFLBQ3MskNhe

Tiruppur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/6dxzx3oenR1F555cx6py3I

Tiruppur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/HhUVeYQSKl87YDF6eabXFq

Tiruppur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/GjHIdNvc0JvFSKmy5kp7AT

28. Thiruvallur Group 7:
https://chat.whatsapp.com/1RvzVgqaHF6ITdJ6JViJDR

Thiruvallur Group 6:
https://chat.whatsapp.com/2ob9S6Hr2u0JH7IlK0eXCe

Thiruvallur Group 5:
https://chat.whatsapp.com/Czypm2V4ksg5uh1tHQh2ER

Thiruvallur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/KPRmyJMsAxu80NXP2h9G06

Thiruvallur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/HFXwNULce4R1gB0BKHD8Wy

Thiruvallur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/INTeVaBoXGx7TRcFZj0D04

Thiruvallur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/CPmlP4cR6rE4ClmMP6ZvpN

29. Tiruvannamalai Group 7:
https://chat.whatsapp.com/6R4JLcqMak89dRkxuo0oIW

Tiruvannamalai Group 6:
https://chat.whatsapp.com/1jUQ54r84VBJERJzgGDsh8

Tiruvannamalai Group 5:
https://chat.whatsapp.com/25u77zNITzj1ZfHuYw6Cao

Tiruvannamalai Group 4:
https://chat.whatsapp.com/G9WSoWQlVxH4Lm9V4jhLlK

Tiruvannamalai Group 3:
https://chat.whatsapp.com/DJMcMzxt52h2eFWjFIxsoP

Tiruvannamai Group 2:
https://chat.whatsapp.com/IRzhcGrhp2FIs7YHTOSSNp

Tiruvannamalai Group 1:
https://chat.whatsapp.com/G6aPCYh67JMLt3KLUJXa5E

30. Tiruvarur Group 5:
https://chat.whatsapp.com/240uWce5Q9JGNkWlCjPy2i

Tiruvarur Group 4:
https://chat.whatsapp.com/GnnwHLGtuIl092fCARk5rq

Tiruvarur Group 3:
https://chat.whatsapp.com/8cDcZBzRlwyDs6GTEEUT0c

Tiruvarur Group 2:
https://chat.whatsapp.com/GrfZgZvmHOVBgsxmM1bTXZ

Tiruvarur Group 1:
https://chat.whatsapp.com/JK61Oy0XqK6E6sCorB3xbX

31. Vellore Group 7:
https://chat.whatsapp.com/CK5Tkd2su3FLt7Y8CCc9xL

Vellore Group 6:
https://chat.whatsapp.com/BTunSmPL4uD1Fth98XHqzc

Vellore Group 5:
https://chat.whatsapp.com/LwyqUe6dH2K0pBuii4pvMB

Vellore Group 4:
https://chat.whatsapp.com/FKPEl4pzOOuLHkVucue9hl

Vellore Group 3:
https://chat.whatsapp.com/5Fiap8mLGCAITprv6BGu8k

Vellore Group 2:
https://chat.whatsapp.com/31xsxnRrjqqCux6Q58m19z

Vellore Group 1:
https://chat.whatsapp.com/Km5HahAAjFZ2S86qOCJivx

32. Vilupuram Group 5:
https://chat.whatsapp.com/3ew4pQbN7za8R2egNqMo9I

Vilupuram Group 4:
https://chat.whatsapp.com/FM5OvNb6pkNEn9HtmTjuaU

Vilupuram Group 3:
https://chat.whatsapp.com/GEHjASfWUQW53fAVfTc7g2

Vilupuram Group 2:

Vilupuram Group 1:
https://chat.whatsapp.com/LPCquWfLAXUACZP5uAW8wY

33. Virudhunagar Group 7:
https://chat.whatsapp.com/8q581fdCNJl8tGNTePNkK4

Virudhunagar Group 6:
https://chat.whatsapp.com/CRYRggyZuYhAUzssoBPCmQ

Virudhunagar Group 5:
https://chat.whatsapp.com/DtHFv4Qmz3d0TQbDytosNI

Virudhunagar Group 4:
https://chat.whatsapp.com/2lE42PwW2phIknnsAmSbyy

Virudhunagar Group 3:
https://chat.whatsapp.com/9dUNJ1PBCSK2mz2G14mCwR

Virudhunagar Group 2:
https://chat.whatsapp.com/LLhQzI4W5IfKA8hHzXmsdH

Virudhunagar Group 1:
https://chat.whatsapp.com/IaojGxHqK1VA2nKerIjxacNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.